Gemeindevorstand

DI Franz Baumann (Bürgerliste Zillingdorf Zuerst)
Andrea Binder (Bürgerliste Zillingdorf Zuerst)
Barbara Heinreichsberger (Bürgerliste Zillingdorf Zuerst)
Ing. Florian Fux (Bürgerliste Zillingdorf Zuerst)
Helmut Glöckner (SPÖ)
Markus Mayer (Bürgerliste Zillingdorf Zuerst)